שיטת אלבאום
שיטת אלבאום מבוססת על הטענה כי קיימות ארבע אינטליגנציות החיוניות לתפקוד האדם: המערכת הגופנית, החושית, החשיבתית והרגשית. כשאחת מהמערכות אינה מתפקדת כראוי, בנפרד או בשילוב עם השאר, חלה ירידה בתפקוד.
הטיפול משלב טכניקות עבודה שונות שמטרתן ליצור אינטגרציה בין ארבע המערכות [גופנית, רגשית, חשיבתית ואנרגטית] תיאום מרבי בין ארבעת המערכות יתרום למימוש הפוטנציאל והיכולות.
העבודה נעשית בתנועה ומגע, נשימה מודעת, דמיון מודרך, תרגילי כוח, קואורדינאציה, תרגילי יציבה, שווי משקל, תפיסה מרחבית ועבודה רגשית .
מטרת הטיפול היא לחזק את השרירים, לשפר יציבה, ולאזן את החושים, להגביר את יכולת השליטה בגוף ולשפר יכולות תפקוד ולמידה, מיומנויות חברתיות, וויסות הרגשי, את הביטחון והדימוי העצמי.

פסיכותרפיה גופנית
האדם נתפס כישות הוליסטית עם קשר הדוק בין גוף ונפש. שיטת הגוף הזוכר (ד”ר רונית אסקרוב) שמה דגש על שנות החיים הראשונות ורואה בשלב ההתקשרות הראשוני בהתפתחות שלנו, את בסיס ההתארגנות של מבנה החוויה בגוף ובנפש. קיימות ארבע עמדות בסיסיות: קיים, זקוק, יכול ורוצה. כשהתנועה בין העמדות הללו הכרחית כדי לחיות, אין נכון או לא נכון אלא יש צורת התארגנות שתמיד יש לה איכות ומה שנותר היא לפתח וללמוד עוד איכויות כדי להתרחב ולהתפתח.
הטיפול כולל שימוש בטכניקות שונות הכוללות שיחה, מגע, דמיון מודרך, תנועה, מדיטציה והרפיה.

אימון אינטגרטיבי
אימון אינטגרטיבי מבוסס על התפיסה, שהיכולות שלנו, גבוהות יותר ממה שאנחנו חושבים על עצמינו , שלפרט יש יכולות רבות והצמיחה של חלקן עשויה להתעכב מסיבות שונות. אימון אינטגרטיבי בא לשפר את המודעות של הפרט בעצמו ובאחר.
היכולת להציב מטרות ריאליות ולממש אותן . להתחבר לעצמו וע”י כך לקבל את עצמו ולחוות תחושה של משמעות ומלאות וגם מיומנויות חברתיות – להתחבר אל האחר ע”י שיתופי פעולה ונתינה. רכישת מיומנויות חדשות של חשיבה וביצוע.
האימון מושתת על תרגילים שמאמנים את הפרט בשיפור המיומנויות הדרושות לו להתמודד עם פחדים, כעסים, להגביר יכולות הנעה (מוטיבציה) ולשפר מיומנויות אקדמאיות וכישורים חברתיים.